Niine tänava elavdamine 

Kaasa rääkida on kõige mõistlikum plaanide tegemise ajal. Et tõenäoliselt kavandab linnavalitsus koos Vana-Kalamaja tänava remondiga töid ka Niine tänavale, siis on just praegu paras aeg vormida seda tänavat puudutavad mõtted konkreetsemaks.

Tahame Niine tänaval proovida läbi metoodika, kuidas viia elanike arvamus paremini linnavalitsusse enne tänava renoveerimisega alustamist. 

Niines on tänavaruumi jaotamiseks mitmeid erinevaid võimalusi, näiteks:

Mõtle kaasa, mis koht see Niine on?

Sul on oma Niine tänava kogemuse jagamiseks mitu võimalust ja sa võid kasutada neid kõiki:

 • täida kohe veebiküsimustik 
 • tule 21. oktoobril kell 18 Niine 6a juurest algavale jalutuskäigule
 • kirjuta meile otse: ave [ät] elavtanav.ee

Disainmõtlemine tänavatele


Keerukate probleemide lahendamiseks kasutatakse tihti disainmõtlemise tööriistu, sest need võimaldavad lahenduste leidmisel arvestada erinevate vajaduste ja vaatenurkadega.

Ka tänavate paremaks läbimõtlemiseks sobivad disainmõtlemise
 tööriistad hästi, meie soovime täpsemalt  kasutada POGSE-meetodit.

 1. Selgitame koos tänava kasutajatega välja tänavaruumiga seotud probleemid.
 2. Analüüsime probleeme koos liikuvusekspertide ja linnaruumiarhitektidega, et leida probleemide põhjused.
 3. Seame mõõdetavad eesmärgid muutusele, mida uus tänavalahendus esile peaks kutsuma.
 4. Töötame koostöös liikuvusekspertidega välja lahendused.
 5. Katsetame väljapakutud lahendusi taktikaliselt läbi, st korraldame uue ajutise sekkumise.
 6. Tõhusaks osutunud lahendused edastame linnavalitsusele ja soovitame neid kasutada tänava projekteerimistingimuste koostamisel.
 7. Kogu protsessi vältel teeme ka mõõtmisi, mille põhjal on meil protsessi käigus ja lõpus võimalik hinnata tulemusi.

Samm 1. Selgitame koos tänava kasutajatega välja tänavaruumiga seotud probleemid

Niine tänava kasutajakogemuse välja selgitamiseks kasutame nii otsest tagasisidet (vt täpsemalt ülevaltpoolt) kui anonümiseeritud andmeid.  

Anonümiseeritud andmete kasutamine

Tarkade linnaruumilahenduste pakkumiseks viime tänaval läbi statistilist andmekorjet, milleks kasutame videokaamerat. Kaamera abil korjatud andmed ei ole isikustatud ja videot tänaval toimuvast ei salvestata.

Tallinna tänavate tulevik

„Tallinn 2035. Arengustrateegia“ selgitab hästi linnatänavate soovitud tulevikku:

„Tänavad ei ole üksnes liikumistee, vaid ka meeldiv ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv keskkond. Hästi kujundatud ruum vähendab kihutamist ja muud teistesse hoolimatut suhtumist. /… / Avalikus linnaruumis on võimalik leida meeldivaid kohti peatumiseks, ajaveetmiseks ja isegi töötamiseks.“

Eri tänavatel on linnaliikluses erinev tähtsus, aga peale selle toob arengustrateegia suure uuendusena sisse kohaväärtuse. Tänava kohaväärtus sõltub sellest, kui palju on seal inimestele vajalikke sihtpunkte, näiteks kohvikuid ning muid ärisid ja teenusepakkujaid.Niine tänav on arengustrateegia põhjal linnaosatänav. Seega peaks see tänav

 1. tagama erinevate liikumisviisidega inimestele ligipääsu seal paiknevatele äridele ja teenustele ning lisaks
 2. pakkuma kvaliteetset avalikku ruumi, mille fookus on eelkõige kogukonnaelu tugevdamisel.


Dokumendi „Tallinn 2035. Arengustrateegia“ juurde kuulub alamstrateegiana Tallinna kliimakava. Selles on sedastatud, et kui Tallinna ja lähiümbruse elanike arv suureneb, kasvab ka läbisõit, ning läbisõidu kasvu piiramiseks on vaja suurendada ühistranspordi ja aktiivsete liikumisviiside osakaalu.