Kuidas me seda teeme

1. Jälgime linna strateegiliste eesmärkide täitmist

Tallinna linna väga kaasaegsed strateegilised eesmärgid ei kajastu üldjuhul linnavalitsuse igapäevastes otsustes. Tänavate rekonstrueerimisprojektid, taastusremondid ja teised tänavaruumi puudutavad otsused taastoodavad kitsaid kõnniteid ja asfaldivälju, jätkuvalt on puudus rattateedest, mitmekesisest linnahaljastusest ning mõnusatest lihtsalt olemise kohtadest. 

Meie pikemaks eesmärgiks on, et linnavalitsus kujuneks kaasaegsete liikuvuspõhimõtete eeskõnelejaks ja juurutajaks.


2. Võimestame linlasi tänavaruumi loomisel

Meie jaoks on oluline, et inimesed saaksid kaasa rääkida tänavaruumi kujunemisel ning ka ise käed külge lüüa. Et tänavaruumis tegutsemisele kehtib palju reegleid, siis oleme võtnud oma eesmärgiks neis selguse loomise. Selleks loome kaksi tööriistakasti:

  1. Nipid ja tegevused kohaloomeks ehk kuidas ise oma kodutänavat sõbralikumaks muuta;

  2. Ülevaade tänavaruumi tekkimisest ning võimalustest ja tööriistadest, kuidas suhtluses linnaga seista oma kodutänava paremaks muutmise eest.

3. Muudame linnaruumi puudutavad teemad arusaadavaks ja päevakajaliseks

Paljud muutused linnaruumis saavad alguse lihtinimesele loetamatutest ja tihti ka ligipääsematutest asendiplaanidest, projekteerimistingimustest ja hankedokumentidest. Lisame järgemööda otseviiteid ja analüüse käimasolevate planeeringute kohta, et muuta kaasarääkimine linnaelanikele lihtsamaks.


Teadlikkuse kasvatamiseks ja teema populariseerimiseks korraldame aktsioone ning visualiseerime mõnusamat linnaruumi.