Elavast Tänavast

Elav Tänav algatus sai alguse grupi inimeste samal ajal tekkinud soovist Tallinna tänavaruumi paremaks muuta.

Sekkumised Tallinna tänavaruumi on seni olnud pigem üksikute sündmuste põhised, mille mõju on lühiajaline. Juba esimeste arutelude käigus jõudsime arusaamiseni, et Elava Tänava eesmärk peab olema pikemaajalisem ja lähenemine strateegiline.

Algatuseks sõnastasime kolm peamist põhjust, miks tänavate elavamaks muutmine on meile oluline.

Tänavad on palju enamat, kui ainult liikluskoridorid

Linnaruumil on oluline mõju sellele, kuidas me ennast tunnemePidev hirm auto alla jääda või liiga kõrge müratase tekitavad meis tänaval liikudes stressi. Samas loob viibimine turvalises ja mitmekesises linnaruumis hea enesetunde ja stimuleerib mõttetegevust.

Mitmekesisuse loomisel on oluline roll linnaruumi liigendatusel ja linnaloodusel. Haljastus rahustab silma ja vaimu, põnev arhitektuur ja tänavaruumi elemendid panevad uurima ja tekitab selliselt hädavajalikke mõttepause.  

Oluline on funktsioonide rohkus. Näiteks kohalikud poed ja kohvikud, mis võimaldavad igapäevased käigud ära teha kodu lähedalt: tänavatel jalgsi või rattaga liikuvad inimesed astuvad neisse palju tõenäolisemalt sisse ja panustavad nii kohaliku majanduse elujõulisusse.

Tänav on ruum kohe meie koduukse ees, kus on võimalik ise midagi ette võtta: harrastada tervisesporti, harida linnaaeda või teha muud põnevat. Ning nende tegevuste käigus kohtuda vanade või uute tuttavatega.Strateegiliste eesmärkide täitmine ehk lubadusi tuleb pidada

Tallinna strateegilistesse dokumentidesse on kirja saanud palju häid ja õigeid eesmärke. Kui Tallinna areng tõesti toimuks Rattastrateegia, Strateegia 2035 ja Kliimakava põhimõtteid järgides, siis oleks suur võimalus, et juba mõne aasta pärast elaksime me hoopis turvalisemas ja mõnusamas linnas kui praegu.

Kahjuks ei ole aga seatud strateegilised eesmärgid linnaametites aluseks igapäevaste otsuste tegemisel. 2018. aastast kehtivat Rattastrateegiat pole selle koostajate sõnul seni ellu viima hakatud. Äsja võeti vastu strateegia Tallinn 2035 ning kehtestamisel on Kliimakava. Me ei soovi, et nendega läheks samamoodi.


Tahame linna, mis toetab aktiivset ja tervislikku eluviisi

Aktiivsed liikumisviisid toetavad vaimset ja füüsilist tervist. See on oluline nii täiskasvanute, aga eriti laste puhul, kelle liikumisharjumused alles kujunevad välja. Eesti laste hirmuäratavalt vähest liikumisaktiivsust on välja toonud mitmed hiljutised uuringud. Luues tänavaruumi, mis võimaldab neil liikuda ise kooli-huviringi-koju loome panustame oluliselt nende edasise elu täisväärtuslikusse.

Võimalus elada aktiivselt on oluline ka täiskasvanutele. Tervisesporti tegema ei peaks sõitma linna teise otsa ning et aktiivsus ja vitaalsus säiliks ka eluõhtul